Get Adobe Flash player

Nasza oferta skierowana jest do małych, średnich jak i również do dużych firm. Do każdego z naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny.

Na czas współpracy podpisywana jest umowa pomiędzy Kancelarią a naszym klientem. Po podpisaniu umowy zajmujemy się wszystkimi powierzonymi nam zadaniami z zakresu obsługi ksiegowo-kadrowej.

Kancelaria Księgowa świadczy usługi w zakresie: Obsługi księgowo- rachunkowej Prowadzenie Ksiąg Handlowych podmiotów wszystkich form prawnych: spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń i innych.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów Prowadzenie ewidencji przychodów Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT Prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych - sporządzamy deklaracje VAT UE Rozliczanie transakcji eksportu i importu towarów.

Prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy Przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-36, PIT-37, PIT-38, itd.)

 Reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych - podatek dochodowy, podatek VAT Wsparcia w odzyskaniu VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych

Wsparcie firm w sprawach odzyskiwania VAT naliczonego w innym państwie UE (np. faktury za usługi hotelowe, paliwo, konferencje)

Obsługi kadrowo- płacowej

Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy

Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych

Ewidencjonowanie nieobecności pracowników

Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia

Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego

Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości

Wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie

Wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych

Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika

Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B) Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT - 40)